برقگیر

برقگیر چیست ؟

برقگیر چست؟ برقگیر میله ای فلزی است که برای محافظت از تجهیزات الکتریکی در بالای ساختمان‌ها یا پست های فشار قوی مانند ترانسفورماتورها اس...

ادامه مطلب